Kamil Hai Jo Azal Se Lyrics

KAMIL HAI JO AZAL SE, WOH HAI KAMAL TERA
BAQI HAI JO AABAD TAK, WOH HAI JALAL TERA
KAMIL HAI JO AZAL SE, WOH HAI KAMAL TERA

1. HAI AARIFON KO HAIRAT AUR MUNKIRON KO SAKTA
2. HAR DIL PE CHA RAHA HAI, ROBO JALAL TERA

KAMIL HAI JO AZAL SE, WOH HAI KAMAL TERA
BAQI HAI JO AABAD TAK, WOH HAI JALAL TERA
KAMIL HAI JO AZAL SE, WOH HAI KAMAL TERA

3. GO HUKM TERE LAKHON, YAN TAAL TE RAHEY HAIN
4. LEKIN TALANA HARGIZ, DIL SE KHAYAL TERA

KAMIL HAI JO AZAL SE, WOH HAI KAMAL TERA


BAQI HAI JO AABAD TAK, WOH HAI JALAL TERA
KAMIL HAI JO AZAL SE, WOH HAI KAMAL TERA

5. UNKI NAZAR MEIN SHAUKAT, JACHTI NAHIN KISI KI
6. ANKHON MEIN BAS RAHA HAI, JIN KE JAMAL TERA

KAMIL HAI JO AZAL SE, WOH HAI KAMAL TERA
BAQI HAI JO AABAD TAK, WOH HAI JALAL TERA
KAMIL HAI JO AZAL SE, WOH HAI KAMAL TERA

AUTHOR: MAULANA HASAN RAZA KHAN BARELVI

MEANINGS:
LINE 1: SAKTA = TO STAND STILL
LINE 3: GO = AGAR CHE
LINE 5: SHAUKAT = USKI BARAI AUR AALI SHAAN

Leave a Reply

Send this to a friend